AsumisenApu

AsumisenApu 

ulkonaNeuvontaa ja apua ikääntyville muuttuvissa asumistilanteissa –
tarvittaessa kädestä pitäen
ja saattaen tarjoaa nyt Suomen Asumisen Apu ry puh:  050 520 6046.

Asumisen Apu neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta.